ค้นหาสินทรัพย์รอจำหน่ายธนาคารกสิกรไทย ในจังหวัดแพร่

ต้องการแสดงราคา
ผลการค้นหาบนแผนที่ สินทรัพย์รอจำหน่ายของธนาคารกสิกรไทย หลุดจำนอง ธนาคารยึด ในจังหวัดแพร่
ขายสินทรัพย์รอจำหน่ายของธนาคารกสิกรไทย หลุดจำนอง ธนาคารยึด ในจังหวัดแพร่

ค้นพบ 155 รายการ


ประเภท : โกดัง
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-1-15.10
ที่ตั้ง : ร่องฟอง เมืองแพร่ แพร่


ประเภท : โกดัง
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-3-99.00
ที่ตั้ง : บ้านเหล่า สูงเม่น แพร่


ประเภท : ที่ดินว่างเปล่า
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 17-0-13.00
ที่ตั้ง : หัวทุ่ง ลอง แพร่


ประเภท : บ้านเดี่ยว
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-0-80.00
ที่ตั้ง : น้ำชำ สูงเม่น แพร่


ประเภท : บ้านเดี่ยว
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-1-11.00
ที่ตั้ง : น้ำชำ สูงเม่น แพร่


ประเภท : บ้านเดี่ยว
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-1-23.00
ที่ตั้ง : ห้วยอ้อ ลอง แพร่


ประเภท : อาคารพาณิชย์
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-0-65.60
ที่ตั้ง : ในเวียง เมืองแพร่ แพร่


ประเภท : โกดัง
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 5-0-78.40
ที่ตั้ง : หนองม่วงไข่ หนองม่วงไข่ แพร่


ประเภท : บ้านเดี่ยว
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-1-34.50
ที่ตั้ง : ร่องฟอง เมืองแพร่ แพร่


ประเภท : บ้านเดี่ยว
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-0-99.20
ที่ตั้ง : บ้านปิน ลอง แพร่


ประเภท : บ้านเดี่ยว
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-1-55.00
ที่ตั้ง : วังธง เมืองแพร่ แพร่


ประเภท : บ้านเดี่ยว
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-1-26.00
ที่ตั้ง : ร่องฟอง เมืองแพร่ แพร่


ประเภท : บ้านเดี่ยว
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-2-50.00
ที่ตั้ง : เวียงทอง สูงเม่น แพร่


ประเภท : โกดัง
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 8-3-93.00
ที่ตั้ง : บ่อเหล็กลอง ลอง แพร่


ประเภท : ที่ดินว่างเปล่า
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-3-76.90
ที่ตั้ง : ทุ่งกวาว เมืองแพร่ แพร่


ประเภท : บ้านเดี่ยว
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 1-1-8.00
ที่ตั้ง : นาจักร เมืองแพร่ แพร่


ประเภท : ที่ดินว่างเปล่า
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 7-2-8.00
ที่ตั้ง : บ้านถิ่น เมืองแพร่ แพร่


ประเภท : ที่ดินว่างเปล่า
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 4-0-60.00
ที่ตั้ง : เหมืองหม้อ เมืองแพร่ แพร่


ประเภท : บ้านเดี่ยว
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-1-41.70
ที่ตั้ง : บ้านถิ่น เมืองแพร่ แพร่


ประเภท : บ้านเดี่ยว
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 1-0-26.00
ที่ตั้ง : ร้องกวาง ร้องกวาง แพร่อำเภอในจังหวัดแพร่

ประเภทสินทรัพย์

ภาคเหนือ

ภาคกลาง

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาคใต้

ภาคตะวันออก


บ้าน ที่ดิน หลุดจำนองธนาคารกสิกรไทย บ้าน ที่ดิน ธนาคารยึด จังหวัดแพร่ เช็คบ้าน ที่ดิน ติดธนาคาร จังหวัดแพร่ ค้นหาบ้าน ที่ดิน ติดธนาคาร จังหวัดแพร่ ขายบ้าน ที่ดิน ติดธนาคารธนาคารกสิกรไทย ประกาศขายบ้าน ที่ดิน กรมบังคับคดี จังหวัดแพร่