ค้นหาสินทรัพย์รอจำหน่ายธนาคารไทยพาณิชย์ ในจังหวัดแพร่

ต้องการแสดงราคา
ผลการค้นหาบนแผนที่ สินทรัพย์รอจำหน่ายของธนาคารไทยพาณิชย์ หลุดจำนอง ธนาคารยึด ในจังหวัดแพร่
ขายสินทรัพย์รอจำหน่ายของธนาคารไทยพาณิชย์ หลุดจำนอง ธนาคารยึด ในจังหวัดแพร่

ค้นพบ 17 รายการ


ประเภท : อาคารสำนักงาน
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 3-1-76
ที่ตั้ง : ต้าผาหมอก ลอง แพร่


ประเภท : โรงงาน
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 19-1-75.8
ที่ตั้ง : ทุ่งโฮ้ง เมืองแพร่ แพร่


ประเภท : ที่ดินว่างเปล่า
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 26-1-66
ที่ตั้ง : แม่ยม เมืองแพร่ แพร่


ประเภท : ที่ดินว่างเปล่า
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 5-0-78.8
ที่ตั้ง : ช่อแฮ เมืองแพร่ แพร่


ประเภท : อาคารพาณิชย์
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-0-17
ที่ตั้ง : ในเวียง เมืองแพร่ แพร่


ประเภท : บ้านครึ่งตึกครึ่งไม้
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-0-84
ที่ตั้ง : บ้านปง สูงเม่น แพร่


ประเภท : อาคารพาณิชย์
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-0-18.6
ที่ตั้ง : ทุ่งกวาว เมืองแพร่ แพร่


ประเภท : บ้านเดี่ยว
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 1-0-56.1
ที่ตั้ง : บ้านปง สูงเม่น แพร่


ประเภท : บ้านพร้อมกิจการ
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 3-1-56
ที่ตั้ง : ทุ่งโฮ้ง เมืองแพร่ แพร่


ประเภท : โกดัง
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-1-85.7
ที่ตั้ง : เวียงทอง สูงเม่น แพร่


ประเภท : บ้านเดี่ยว
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-1-60.1
ที่ตั้ง : น้ำชำ สูงเม่น แพร่


ประเภท : บ้านครึ่งตึกครึ่งไม้
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-1-80
ที่ตั้ง : เวียงทอง สูงเม่น แพร่


ประเภท : ที่ดินว่างเปล่า
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 11-1-96
ที่ตั้ง : แม่ยางตาล ร้องกวาง แพร่


ประเภท : บ้านเดี่ยว
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 2-0-71
ที่ตั้ง : แม่ยม เมืองแพร่ แพร่


ประเภท : อาคารพาณิชย์
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-0-32.1
ที่ตั้ง : ในเวียง เมืองแพร่ แพร่


ประเภท : บ้านเดี่ยว
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-2-28
ที่ตั้ง : ทุ่งกวาว เมืองแพร่ แพร่


ประเภท : บ้านพร้อมกิจการ
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 19-2-11.5
ที่ตั้ง : ทุ่งโฮ้ง เมืองแพร่ แพร่อำเภอในจังหวัดแพร่

ประเภทสินทรัพย์

ภาคเหนือ

ภาคกลาง

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาคใต้

ภาคตะวันออก


บ้าน ที่ดิน หลุดจำนองธนาคารไทยพาณิชย์ บ้าน ที่ดิน ธนาคารยึด จังหวัดแพร่ เช็คบ้าน ที่ดิน ติดธนาคาร จังหวัดแพร่ ค้นหาบ้าน ที่ดิน ติดธนาคาร จังหวัดแพร่ ขายบ้าน ที่ดิน ติดธนาคารธนาคารไทยพาณิชย์ ประกาศขายบ้าน ที่ดิน กรมบังคับคดี จังหวัดแพร่